Dzisiaj jest: 2014-08-22
Jesteś w: Rejestry, Archiwum, Wykazy Rejestry

Rejestr przedsiębiorców skupujących produkty rybne

 1. Podstawa prawna prowadzenia rejestru: art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego (Dz. U. Nr 34, poz. 168 z późn. zm.).
   
 2. Rejestr zawiera: 
  • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziby i adres, 
  • datę i numer wydania decyzji administracyjnej o wpisie do rejestru, 
  • numer, pod którym przedsiębiorca jest wpisany do rejestru.
   
 3. Rejestr prowadzony jest w Wydziale Rynku Rybnego, w Departamencie Rybołówstwa.
   
 4. Udostępnianie danych: Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o organizacji rynku rybnego i pomocy finansowej w gospodarce rybnej rejestr jest jawny. Przepisy z zakresu rybołówstwa nie wskazują trybu udostępniania zawartych w nich danych. Dane udostępnia się na wniosek. Dane mogą zostać udostępnione w formie pisemnej oraz w postaci elektronicznej w formatach Word i Excel. 
   

23.05.2014 r.
Rejestr przedsiębiorców skupujących produkty rybne
pobierz plik (.xls 247 KB)

  


Wersja do druku
 
Data modyfikacji: 2014-05-23 11:40 Szczegóły ...

Wstecz
Data ostatniej modyfikacji serwisu: 2014-08-22 11:36Ilość odwiedzin: 6606256

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ul. Wspólna 30; 00-930 Warszawa

Departamenty i Biura - kontakt
Komentarze i sugestie: bip@minrol.gov.pl